Porady

Dla większości z nas informacja o śmierci bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Poniżej kilka informacji, które w tej ciężkiej chwili pomogą w pierwszym etapie organizacji pogrzebu.


Prawo o zasiłku pogrzebowym
 • Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu:

  Udajemy się na oddział, gdzie leżała zmarła osoba i otrzymujemy Kartę statystyczną /kartę zgonu /.

   

   Jeśli jest zalecana sekcja, a my się na nią  nie zgadzamy, musimy napisać  prośbę do dyrekcji szpitala

   

  o odstąpienie od niej.

   

   

   

  Z otrzymaną w szpitalu kartą statystyczną udajemy się do USC na terenie gminy, gdzie nastąpił zgon.

   

  Z aktem zgonu udajemy się do firmy ORCUS w Rybniku ul. Wodzisławska 11c tel. 601 488 597,

   

  gdzie szczegółowo omawiamy przebieg ceremonii pogrzebowej.

   

   

 • Jeżeli zgon nastąpił w domu:

  Pierwszym krokiem jest zawiadomienie lekarza, który stwierdza zgon i wypisuje protokół zgonu. Po tej czynności zawiadamiamy firmę pogrzebową ORCUS /tel. 601 488 597 lub 32 42 23 638/i moi pracownicy przewożą zmarłą osobę do najbliższej chłodni.

   

  Jeżeli mamy tylko protokół zgonu musimy udać się do lekarza rodzinnego, który wypisuje kartę statystyczną, dawniej zwaną kartą zgonu. Z kartą statystyczną i dowodem osobistym udajemy się do USC, na terenie gminy, gdzie nastąpił zgon. Kierownik USC, na podstawie w/w dokumentów wystawia trzy akty zgonu.

   

   

  Przed podpisaniem odbioru aktu zgonu, proszę dokładnie zweryfikować dane. Mając w ręku akt zgonu możemy zająć się pochówkiem, czyli odwiedzamy firmę ORCUS w Rybniku na ul. Wodzisławskiej 11c.

   

 • Jeżeli zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub podejrzewane jest morderstwo:

  Wezwany lekarz zawiadamia Policję, ta zaś Prokuraturę. W razie samobójstwa, Prokurator od razu na miejscu może odstąpić od konieczności przeprowadzania sekcji zwłok /niestwierdzenie uczestnictwa w zdarzeniu osób trzecich/ i możecie Państwo od razu zwrócić się do firmy ORCUS w Rybniku ul . Wodzisławska 11c tel. 601 488 597 o zajęcie się przewozem zwłok do najbliższej chłodni.

   

  Wrazie wypadku samochodowego czy podejrzenia o morderstwo, zwłoki przewożone są przez wskazany zakład pogrzebowy na sekcję. W tym czasie musimy być w kontakcie z Prokuraturą, która ostatecznie wyda zgodę na pochowanie zmarłego. Lekarz przeprowadzający sekcję wyda kartę statystyczna i z nią oraz ze zgodą z Prokuratury udajemy się do USC do tej gminy, gdzie nastapił zgon.

   

  Na wykonywanie usług pogrzebowych po tzw. prokuratorskiej sekcji możemy wybrać zakład, który chcemy a w tym firmę ORCUS w Rybniku na ul. Wodzisławskiej 11c.

   

   

Zakład pogrzebowy Orcus  -  ul. Wodzisławska 11c,  44-200 Rybnik,  woj. śląskie POLSKA   -   Telefon: 601-488-597